Là xã miền núi, dân cư phân bố không đều, trình độ dân trí thấp, với gần 50% dân số là người dân tộc Sán Dìu, đời sống của người dân xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên) gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, những năm gần đây, nhờ tập trung lãnh, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT),

Về nguồn gốc tộc người Sán Dìu, nhà bác học Lê Quý Đôn (1723-1782) trong tác phẩm Kiến văn tiểu lục có nhắc tới tộc người Sơn Man, có thể hiểu Sơn Man là Sơn Dao tức là Sán Dìu. Người Sán Dìu xưa vốn ở vùng Lĩnh Bắc, thuộc Bách Việt, di cư về Lĩnh Nam (Việt Nam ngày nay) và định cư hơn 300 năm nay.

CALL: 0914425788 Zalo