Hidden Hill Villas

Hidden Hill Villas bao gồm 3 villa + 1 nhà cộng đồng dùng riêng biệt. Lưu trú tiêu chuẩn là 15 người, lưu trú tối đa là 28 người.

Hidden Hill Bungalows

Hidden Hill Bungalows bao gồm 3 bungalow sát hồ bơi xinh xắn. Lưu trú tiêu chuẩn là 6 người, lưu trú tối đa là 9 người.

Hidden Hill Monsoon

Hidden Hill Monsoon bao gồm 1 căn ngủ tập thể dùng riêng cho đoàn. Lưu trú tiêu chuẩn là 15 người, lưu trú tối đa là 25 người.