STT

NỘI DUNG DỊCH VỤ

ĐVT

ĐƠN GIÁ CHUNG

GHI CHÚ

1

Dịch vụ NẤU ĂN và DỌN DẸP cho 1 bữa chính TRƯA hoặc TỐI

1 người dọn/ Lượt/ Bữa

400,000 VND

Dưới 7 người

2 người dọn/ Lượt/ Bữa

800,000 VND

Từ 7 - 14 người

3 người dọn/ Lượt/ Bữa

1,200,000 VND

Từ 15 - 20 người

4 người dọn/ Lượt/ Bữa

1,600,000 VND

Từ 21 - 30 người

5 người dọn/ Lượt/ Bữa

2,000,000 VND

Từ 31 - 40 người

2

Dịch vụ CHỈ NẤU ĂN cho 1 bữa chính

1 người dọn/ Lượt/ Bữa

250,000 VND

Dưới 7 người

2 người dọn/ Lượt/ Bữa

500,000 VND

Từ 7 - 14 người

3 người dọn/ Lượt/ Bữa

750,000 VND

Từ 15 - 20 người

4 người dọn/ Lượt/ Bữa

1,000,000 VND

Từ 21 - 30 người

5 người dọn/ Lượt/ Bữa

1,250,000 VND

Từ 31 - 40 người

3

Dịch vụ CHỈ DỌN DẸP cho 1 bữa

1 người dọn/ Lượt/ Bữa

250,000 VND

Dưới 7 người

2 người dọn/ Lượt/ Bữa

500,000 VND

Từ 7 - 14 người

3 người dọn/ Lượt/ Bữa

750,000 VND

Từ 15 - 20 người

4 người dọn/ Lượt/ Bữa

1,000,000 VND

Từ 21 - 30 người

5 người dọn/ Lượt/ Bữa

1,250,000 VND

Từ 31 - 40 người

4

Dịch vụ hỗ trợ nấu ăn và dọn dẹp 1 bữa ăn SÁNG

Người

10,000 VND/khách

 
       

CALL: 0914425788 Zalo