Khu nghỉ dưỡng #HIDDENHILLĐẠILẢI cung cấp dịch vụ than hoa ( hoặc khách có thể tự mang lên)

  • 14,000 VND/Kg than hoa hoặc tính trọn gói 100,000 VND/ Khu villa, 70,000 VND/ Khu bungalow, 100,000 VND/ Khu Monsoon - căn tập thể.
  • Đối với các nhóm bao cả khu nghỉ dưỡng giá 150,000 VND
  • Tính trọn gói có nghĩ là dùng đủ thì thôi.
  • Ngoài ra chúng tôi sẽ hộ trợ nhóm than cho khách hàng.

 

CALL: 0914425788 Zalo