Khu nghỉ dưỡng Hidden Hill có 3 loại hình lưu trú ( Khách hàng đặt 1 trong 3 hoặc kết hợp 2 loại hoặc bao cả khu = 3 loại lưu trú)

1/ Khu villa = 4 căn trong đó 3 căn = 3 phòng ngủ rộng (6-10 người/ căn) và 1 căn là căn cộng đồng 150m2. TỐI ĐA 30 người cả trẻ em

2/ Khu bungalow gồm 3 căn phù hợp với nhóm 3 đôi hoặc 3 gia đình nhỏ. TỐI ĐA 9 người cả trẻ em

3/ Khu Monsoon là 1 căn tập thể 100m2. TỐI ĐA 30 người cả trẻ em

CẢ KHU nên khoảng 50 người là đẹp nhất.

CALL: 0914425788 Zalo