BẢNG BÁO GIÁ LƯU TRÚ CHECK IN NGÀY THỨ 7 – CHECK OUT NGÀY CN HOẶC LƯU TRÚ TRONG CÁC NGÀY LỄ TẾT LỄ TẾT

HOT DEAL 2021 - Khách hàng thuê khu nghỉ dưỡng qua đêm vào ngày thứ 7 (Check in ngày thứ 7 và check out ngày Chủ Nhật) đặt 1 trong những lựa chọn bên dưới sẽ sử dụng các tiện ích riêng tư toàn bộ khu (Các căn khách hàng không đặt sẽ được khóa lại không nhận thêm đoàn khác - Mục đích riêng tư toàn khu và cũng để phòng tránh dịch bệnh giữa các nhóm/ đoàn)


BẢNG GIÁ CÁC LỰA CHỌN

GIÁ 6,5 TRIỆU

🔸Chỉ 6,5 triệu cho 1 nhóm tiêu chuẩn (15 người lớn + 5 trẻ em) BAO GỒM 

- 1 căn villa mùa Xuân 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn villa mùa Hạ 40m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 1 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 6 người

- 1 căn villa mùa Thu 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn cộng đồng 150m2 là phòng khách + nhà ăn + bếp hát hò sinh hoạt chung

 

🔸Chỉ 6,5 triệu cho 1 nhóm tiêu chuẩn (15 người lớn + 5 trẻ em) BAO GỒM 

- 1 căn bungalow HAPPY 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn bungalow SWEET 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn bungalow COZY 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn villa mùa Thu 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn cộng đồng 150m2 là phòng khách + nhà ăn + bếp hát hò sinh hoạt chung

 

🔸Chỉ 6,5 triệu cho 1 nhóm tiêu chuẩn (20 người lớn + 5 trẻ em) BAO GỒM 

- 1 căn villa MOONSON - Là 1 căn tập thể 100m2 đủ cho 15 - 20 người (Mỗi người 1 chăn, 1 gối, 1 đệm)

- 1 căn villa mùa Xuân 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn cộng đồng 150m2 là phòng khách + nhà ăn + bếp hát hò sinh hoạt chung


 
GIÁ 7,5 TRIỆU

🔸Chỉ 7,5 triệu cho 1 nhóm tiêu chuẩn (17 người lớn + 6 trẻ em) BAO GỒM 

- 1 căn villa mùa Xuân 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn villa mùa Hạ 40m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 1 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 6 người

- 1 căn villa mùa Thu 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn bungalow COZY 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn cộng đồng 150m2 là phòng khách + nhà ăn + bếp hát hò sinh hoạt chung

 

🔸Chỉ 7,5 triệu cho 1 nhóm tiêu chuẩn (20 người lớn + 5 trẻ em) BAO GỒM 

- 1 căn bungalow HAPPY 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn bungalow SWEET 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn bungalow COZY 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn villa mùa Thu 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn villa mùa Hạ 40m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 1 giường lớn + 2 đệm đủ cho 6 người

- 1 căn cộng đồng 150m2 là phòng khách + nhà ăn + bếp hát hò sinh hoạt chung

  

🔸Chỉ 7,5 triệu cho 1 nhóm tiêu chuẩn (25 người lớn + 5 trẻ em) BAO GỒM 

- 1 căn villa MOONSON - Là 1 căn tập thể 100m2 đủ cho 15 - 20 người (Mỗi người 1 chăn, 1 gối, 1 đệm)

- 1 căn villa mùa Xuân 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn villa mùa Hạ 40m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 1 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 6 người

- 1 căn cộng đồng 150m2 là phòng khách + nhà ăn + bếp hát hò sinh hoạt chung

 
 

GIÁ 10 TRIỆU

🔸Chỉ 10 triệu cho 1 nhóm tiêu chuẩn (22 người lớn + 8 trẻ em) BAO GỒM 

- 1 căn bungalow HAPPY 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn bungalow SWEET 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn bungalow COZY 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn villa mùa Xuân 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn villa mùa Hạ 40m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 1 giường lớn + 2 đệm đủ cho 6 người

- 1 căn villa mùa Thu 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn cộng đồng 150m2 là phòng khách + nhà ăn + bếp hát hò sinh hoạt chung

 

🔸Chỉ 10 triệu cho 1 nhóm tiêu chuẩn (30 người lớn + 10 trẻ em) BAO GỒM 

- 1 căn villa mùa Xuân 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn villa mùa Hạ 40m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 1 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 6 người

- 1 căn villa mùa Thu 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn villa MOONSON - Là 1 căn tập thể 100m2 đủ cho 15 - 20 người (Mỗi người 1 chăn, 1 gối, 1 đệm)

- 1 căn cộng đồng 150m2 là phòng khách + nhà ăn + bếp hát hò sinh hoạt chung


GIÁ 12 TRIỆU  

🔸Chỉ 12 triệu cho 1 nhóm tiêu chuẩn (30 người lớn + 10 trẻ em) BAO GỒM 

- 1 căn bungalow HAPPY 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn bungalow SWEET 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn bungalow COZY 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn villa mùa Hạ 40m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 1 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 6 người

- 1 căn villa mùa Thu 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn villa MOONSON - Là 1 căn tập thể 100m2 đủ cho 15 - 20 người (Mỗi người 1 chăn, 1 gối, 1 đệm)

- 1 căn cộng đồng 150m2 là phòng khách + nhà ăn + bếp hát hò sinh hoạt chung


GIÁ 14 TRIỆU  

🔸Chỉ 14 triệu cho 1 nhóm tiêu chuẩn (36 người lớn + 13 trẻ em) BAO GỒM 

- 1 căn bungalow HAPPY 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn bungalow SWEET 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn bungalow COZY 15m2 khép kín có 1 giường lớn đủ cho 2 lớn + 1 trẻ em

- 1 căn villa mùa Xuân 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn villa mùa Hạ 40m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 1 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 6 người

- 1 căn villa mùa Thu 55m2 gồm 1 phòng ngủ rộng gồm 2 giường lớn + 2 đệm đôi thêm đủ cho 8 - 10 người

- 1 căn villa MOONSON - Là 1 căn tập thể 100m2 đủ cho 15 - 20 người (Mỗi người 1 chăn, 1 gối, 1 đệm)

- 1 căn cộng đồng 150m2 là phòng khách + nhà ăn + bếp hát hò sinh hoạt chung


⚠️TIỆN ÍCH TOÀN BỘ KHU MIỄN PHÍ

- 1 bể bơi người lớn

- 1 bể bơi trẻ em

- 1 bể cát nhỏ cho trẻ vầy

- 1 hồ câu cá

- Bếp với đầy đủ dụng cụ - khách chỉ mang thực phẩm và gia vị là có thể nấu ăn

- Bếp BBQ, vỉ, xiên đầy đủ 

- Sân teambuiding

- Khu BBQ rộng đẹp

- Bi lắc, bi a, trượt cỏ nhân tạo, zipline cho trẻ em và zipline cho người lớn miễn phí

- Khuôn viên đẹp rộng view núi xung quanh

- Không khí thoáng mát….

- Miễn phí loa di động hát karaoke

LIÊN HỆ TƯ VẤN: 0914425788 Zalo/FB Mr Lương quản lý trực tiếp

www.hiddenhillresort.com

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

CALL: 0914425788 Zalo

HIDDEN HILL ĐẠI LẢI ?

Tại sao bạn nên lựa chọn Hidden Hill Đại Lải cho điểm đến nghỉ dưỡng của bạn?

  • Vị trí rất gần Hà Nội chỉ khoảng 45 - 50Km từ trung tâm
  • Có thể kết hợp tham quan các điểm như FLAMIGO ĐẠI LẢI 8Km, Trạm Đa Dạng Sinh Học Mê Linh 2Km
  • Không khí trong lành, thoáng đãng, xa khu dân cư, view bốn về là núi
  • Cây cối xanh tươi, cảnh quan núi rừng trùng điệp được bao phủ xung quanh là những dãy núi đá trầm tích
  • Nguồn nước tinh khiết sạch
  • Thiết kế khu nghỉ dưỡng đậm nét thuần việt, trang thiết bị hiện đại
  • Có cơ hội trải nghiệm các trò chơi như bắt cá tại bể vầy, chơi zipline, chèo thuyền thúng, khu vui chơi trẻ em, câu cá
  • Có bể bơi, bể ngâm mình view núi